Solucions integrals en climatització

Instalació de tot tipus d’aparells d’aire acondicionat.

Disposem d’una amplia gamma de productes de fred o calor capaços de satisfer les seves necessitats, proporcionant-li un confort òptim per a la seva llar o empresa. Volem brindar-li el millor servei possible amb un pressupost i producte que s’ajusti a les seves necessitats. Per a això disposem de les principals marques del sector.

Les bombes de calor permeten gaudir d’un sistema de calefacció al llarg dels mesos més freds de l’any i d’un sistema d’aire condicionat durant l’estiu, pel que es converteixen en una excel·lent opció per a climes càlids, a part de contar amb l’avantatge d’haver de realitzar una única instal·lació, que se simplifica i abarateix.

Split fixe

A més de ser el més demandat del mercat, és el més econòmic en la seva instal·lació i manteniment. Està compost per una unitat interior i altra exterior, que es connecten a través d’un tub. S’instal·la en el sostre o en la paret, segons el model.

Split mòbil

Es pot traslladar d’habitació, tenint en compte cal contar amb disposar d’una sortida a l’exterior de la bomba d’aigua. La gamma de potències és limitada i consumeix molta energia. Només resulta aconsellable quan la complexitat de la instal·lació fa inviable altre tipus d’aire

MultiSplit

Es tracta d’un sistema split amb diverses unitats interiors, el que permet condicionar tot l’habitatge (recomanable en cases de més de 100 metres quadrats i en les unifamiliars situades en zones de climes molt calorosos). El preu varia en funció del nombre de consoles que s’incorporin.

Aire zone

Consta d’un aparell central que distribuïx el fred mitjançant conductes, i disposa d’un termostato que obre o tanca el pas de l’aire en funció de l’habitació, estigui o no ocupada. A pesar del seu cost més elevat, aquest sistema resulta rendible a llarg termini a causa del estalvi energètic que permet.